Page 4 - Gastronomi Turkey By Rafine
P. 4

Sunum


             YAYINA HAZIRLAYAN
              rafine medya

           RAFİNE MEDYA İLETİŞİM SANAYİ VE
          TİCARET LTD. ŞTİ. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
              MEDİNE İŞBİLİR

            GENEL YAYIN YÖNETMENİ
              Medine İŞBİLİR
            medine.isbilir@rafinemedya.com
             Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
              Berfin YELKEN
            berfin.yelken@rafinemedya.com

              Haber Koordinatörü
              Nalan GÜNEŞ
            nalan.gunes@rafinemedya.com

                Editör
               Gülçin ACAR
            gulcin.acar@rafinemedya.com

             Reklam Grup Yönetmeni
              Aslı BALIMTAŞ       Sektör sürdürülebilirliğe
            asli.balimtas@rafinemedya.com
              Reklam ve İletişim     odaklandı
             reklam@rafinemedya.com

              Sanat Yönetmeni
              Ümit VURGUN         on birkaç yıldır yaşananlar    uzmanlarının da katılımıyla hazırlanan
                           Shepimize sürdürülebilir bir     kılavuzda sürdürülebilir restoran
              Kapak Fotoğrafı      gelecek için çalışmamız gerektiğini  standardı tanımlanıyor.
               Özgür BAKIR
                           hatırlattı. Uzun zamandır bu konuya
               Yönetim Yeri       odaklanan yeme-içme sektöründe    Gastronomi Turkey by Rafine
               Rafine Medya
            İletişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  de sürdürülebilirlik için çeşitli projelere  Dergisi’nin yeni sayısında ise
          Kılıçalipaşa Mah. Altın Bilezik Sok. No: 9/2  imza atılıyor. Restoranlar gıda atıklarını  sürdürülebilirlik kapsamındaki
              Beyoğlu / İstanbul
             Tel: +90 212 243 43 47   kontrol altına alıyor, karbon ayak  haberlerden asırlık geçmişiyle
              +90 533 068 05 15
                           izini azaltmaya odaklanıyor, yerel  başarılı çalışmalarını günümüzde de
                           üreticilerin doğal ürünlerini tercih  sürdüren markalara kadar birçok özel
                Baskı
               Şan Ofset        ediyor… “Şehirde de sürdürülebilir  haber yer alıyor. Bunların ilki iki asrı
           Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No: 50
             Kağıthane / İSTANBULw    hayatlar mümkün” mottosuyla     geçkin tarihimize tanıklık eden ve
             Tel: 0212 289 24 24 Pbx   hayata geçirilen Vertical Project de  artık toplumsal bir değerimiz olan Ali
                           bu konuda iyi bir örnek. İçerisinde  Muhiddin Hacı Bekir. Ayrıca Develi’nin
          Her türlü yayın hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri
          Kanunu gereğince Rafine Medya’ya aittir. Bu  sürdürülebilirlik konusunda öncü  geçmişten bugüne uzanan dikkat
          dergide yer alan yazı ve görsel malzemeler  ve ilham veren detaylar barındıran  çekici hikayesini markanın 4’üncü
          izinsiz kullanılamaz; Rafine Medya’nın yazılı izni
          olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Basılan  işletme, dünyada da ilkler arasına  kuşak temsilcisi Nuri Develi’den
         ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine, haberlerdeki
           ve söyleşilerdeki görüşler şahıslara aittir.  girmeyi başardı. Sürdürülebilirliği  dinledik. Bu iki markanın başarı
                           odağına alan bu mekanda ayrıca    dolu geçmişi ve yeni çalışmalarını
               Dağıtıcı Firma      dikey tarım da yapılıyor.      sayfalarımıza taşıdık.
             Dünya Süper Veb Ofset A.Ş

               Yayın Türü        Bu konu her ne kadar son yılların  Öte yandan yaz aylarının enerjisi
             Ulusal Süreli Yayın - 2 Aylık gündeminde olsa da sektör için   elbette bizim sayfalarımıza da yansıdı.
                           henüz kriterlerinin olmaması     Yenilenen menüleriyle misafirlerini
            Sayı: 9 - Haziran - Temmuz 2022
              ISSN 2757-7503      çalışmaları hayli bireysel kılıyordu.  ağırlayan mekanlar, özenli konaklama
                           Yeme-içme sektörünü desteklemek   hizmetleriyle öne çıkan oteller yeni
                           ve sektörde sürdürülebilir      sayımızda yerini aldı. Firmaların son
                           uygulamaların yaygınlaşmasını    dönem çalışmaları, başarılı şeflerin
                           sağlamak için çalışmalar       söyleşileri ve mevsime yakışır bir
                           gerçekleştiren Metro Türkiye de bu  tarif dosyasıyla yeni sayımızı sizinle
             www.rafinemedya.com
            www.gastronomiturkey.com   bağlamda önemli bir çalışmaya    paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
             info@rafinemedya.com    imza atarak “Sürdürülebilir Restoran
          gastronomiturkey gastronomi.turkey Kılavuzu”nu yayımladı. Sektör   Herkese keyifli bir yaz dönemi dileriz…

     003-007 Sunum içindekiler.indd  4                                       25.06.2022  01:20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9